فصلنامه قارچ


فصلنامه قارچ نشریه‌ای فارسی با رویکرد خبری، تحلیلی و آموزشی است که در بهار سال 1392 به منظور انعکاس اخبار و تحلیل مسائل بخش کشاورزی در حوزه تولید و پرورش قارچ به خانواده بزرگ مطبوعات ایران پیوست. این مجله، به عنوان اولین فصلنامه تخصصی قارچ در ایران و خاور میانه (حوزه خلیج فارس) است که با حمایت‌های معنوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران و انجمن قارچ شناسی ایران فعالیت می‌کند و سالانه در چهار شماره به همراه یک ویژه‌نامه منتشر می شود

ادامه مطلب ...


تماس با ما


 مدیر مسئول و صاحب امتیاز

دکتر ساعد هرسینی

سر دبیر

دکتر محمد رضا آصف

ویراستار علمی

دکتر محمد عبدالهیان 

مدیر مالی 

صدیقه قوام سعیدی 

مدیر اجرایی 

مژگان فلاح پور 

تبلیغات


پذیرش آگهی

مولود محمدی

09100044492